Kalkyl GRÅ

- när du skall värdera kostnader.
Ladda ner

Innehåll
Enskilda byggdelar för:
Mark
Inredning
Ombyggnad
VVS
Ventilation
El
Används för att upprätta egna kalkyler vid Nybyggnad och Ombyggnad, beräkna kostnader för tilläggs-och extraarbeten, utföra tidsplanering avseende tidåtgång m.m. för såväl mindre som större entreprenader.

För material är angivet ett lagerpris och ett fabrikspris (utan rabatter) där lagerpriset exempelvis kan användas för de mycket små mängderna eller vid tilläggs-, avdragsarbeten m.m.

Du kan på ett enkelt och smidigt sätt värdera, kalkylera och prissätta arbeten utan att kontrollera på andra omständigare sätt.

Den viktigaste faktorn när det gäller variationer i förhållande till ett ”normalpris” är storleken på utförda arbeten. Därför kan du avläsa fem olika arbetsmängder till vilka enhetstiden har satts i relation.

Du kan jämföra olika kvaliteter genom att jämföra skillnaden i materialpris. Exempel: Ökad armeringskvalitet kan innebära endast x:-/m² kostnadsökning på en bjälklagsarmering.

Det är då enkelt att jämföra vilket alternativ, som är mest ekonomiskt. Det mest ekonomiska i många fall blir att använda högre kvalitet för erhållande av mindre armeringsmängd och slankare konstruktioner.

Timkostnaden för beräkning av á-priser är mycket variabel och är beroende av en mängd faktorer. Det kan vara företagsstorlek, konjunktur, typ av projekt, byggplatsens läge, årstid m.m.

info@byggnyckeln.com 031-711 29 60
Ahrenbergsgatan 6 416 73 Göteborg