Produkter

Vi riktar oss till er inom Byggbranschen. Våra produkter är främst hjälpmedel inom kalkylering. Bland dessa är BYGGNYCKELN manuella kalkylsystem det mest spridda med ca. 2000-3000 användare i landet. Även vår datorbaserade produkt BYGGNYCKELN Kalkylprogram är mycket uppskattat.

 • Kalkylprogram

   Datoriserade versioner av Kalkyl Grå och Kalkyl Blå.
   Enkel och blixtsnabb kalkylering.


 • Kalkylböcker i tre delar i A5 format

   Kalkyl Grå
    Innehåll:
    Mark, inredning, nybyggnad, ombyggnad, vvs, vent och el.
    Enskilda byggdelar.

   Kalkyl Blå
    Innehåll:
    Nybyggnad, mark, golv, väggar, bjälklag och tak.
    Färdiga konstruktioner.

   Kalkyl Gul
    Innehåll:
    Så väl nybyggnad som ombyggnad av, kök, badrum, enfamiljshus, flerfamiljshus, skolor, industrier, kontor m.m.
    Budget för produktionskostnader.

info@byggnyckeln.com 031-711 29 60
Ahrenbergsgatan 6 416 73 Göteborg