Kalkyl BLÅ

- Tekniska lösningar från mark/golv till tak.
Ladda ner

Innehåll
Färdiga konstruktioner för:
Mark
Golv
Väggar
Bjälklag
Tak

Värdering av kostnader på färdiga tekniska konstruktionslösningar vid Nybyggnad och Ombyggnad.

Här anges uträknade enhetspriser (a´-priser) för olika konstruktionslösningar.

Redovisning av konstruktionslösningar på mark, golv, väggar, bjälklag, tak m.m.

Varje konstruktionslösning kan du variera med avseende på bl.a. stomdimensioner, vägg-bjälklagstjocklekar, beklädnads-isolerings-armeringsalternativ, timkostnader samt arbetsmängder. Detta för att erhålla ett enhetspris (a´-pris) som passar ditt projekt eller företag.

För att erhålla ett m²-pris har hänsyn i huvudsak tagits till fyra parametrar:

  1. Val av stomme – 3 alternativ finns.
  2. Val av invändig beklädnad – 5 alternativ finns.
  3. Val av timkostnad – 4 alternativ finns.
  4. Val av mängd. – 4 alternativ finns

På endast en redovisad konstruktionsfigur kan du utläsa ca 100 a´-priser beroende på dina egna val.

Varje konstruktion har även en redovisad materialkostnad/m².

Teknisk information redovisas om brandklass, up-värden och vikter.

Facit föreligger inte i kalkylskedet, men med hjälp av BYGGNYCKELN kan du värdera och variera priser och konstruktionslösningar på ett enkelt och snabbt sätt.info@byggnyckeln.com 031-711 29 60
Ahrenbergsgatan 6 416 73 Göteborg