Kalkylböcker

Kalkyl Grå & Kalkyl Blå användes för markarbeten, nybyggnad, ombyggnad, inredning, el, vent och vvs-arbeten. Samtliga priser och monteringstider är mängdanpassade. Timkostnaden kan anpassas för att passa ditt företag eller projekt. I böckerna finns mallar för etableringskostnader, tillfälliga installationer, transporter, sopor slutrengöring, bevakning, besiktningar, projektering, kontroll, myndighetsavgifter, byggherrekostnad m.m. Även enkla mallar på entreprenadkostnader för mark och bygg, vvs- vent- och el-installationer, styr o regler, hissar m.m.


Här finns exempel på 7 blanketter för att underlätta din kalkyl:

  1. Kalkyl Detalj
  2. Kalkyl Byggplats
  3. Beräkning Timkostnad (Timkostnad med %-påslag enl. lag och avtal)
  4. Beräkning Timkostnad (Timkostnad för olika företagsstorlekar)
  5. Sammanställning Projektkostnad (Mark, bygg, install, myndighet, finans)
  6. Sammanställning Projektkostnad (Projektering, kontroll, besiktn. tomt, mark inredn. risk)
  7. Beställning

Kalkyl Gul redovisar med bilder och utförda projekt m²-kostnader för olika volymer och ytor. Olika klassindelningar på utförda projekt med allt från skolor, sjukhus, hotell, bostäder, kontorsbyggnad, industribyggnad, parkeringsdäck, daghem samt olika ombyggnads-o-renoveringsprojekt.

 


info@byggnyckeln.com 031-711 29 60
Ahrenbergsgatan 6 416 73 Göteborg