Kalkyl GUL

- Uppskattade totalkostnader / produktionskostnader.
Ladda ner

Innehåll
Budgetar för:
Nybyggnad och ombyggnad av:
Kök
Badrum
Enfamiljshus
Flerfamiljshus
Skolor
Industrier
Kontor

Här redovisas med bilder och utförda projekt m²-kostnader för olika volymer och ytor.

Olika klassindelningar på utförda projekt med allt från skolor, sjukhus, hotell, bostäder, kontorsbyggnad, industribyggnad, parkeringsdäck, daghem samt olika ombyggnads-och-renoveringsprojekt.

Budgetpriser finns även redovisade för ombyggnad av: flerfamiljshus,skolor, kök, badrum, WC, rum, målning, golvyttertak.

Avsikten är att i utredningsskedet av ett byggprojekt snabbt få en uppskattning av budgetunderlag. Hänsyn tages till kvalitet, yta, volym och form.

Produktionskostnader har redovisats uppdelade i fyra ”tårtbitar”:

  1. Bygg
  2. Mark och Grund
  3. Installationer
  4. Byggherrens kostnader

Till överslagsberäkningar när inga handlingar ännu ej upprättats passar Kalkyl GUL utmärkt.


Besök butiken här för att lägga din order

info@byggnyckeln.com 031-711 29 60
Ahrenbergsgatan 6 416 73 Göteborg